To learn more about your Destiny and Luck, click here

:

Time of Birth Unknown

Intelligence Star:Shen (Monkey)
Prosperity Star:Si (Snake)
General:Wu (Horse)
Peach Blossom:Mao (Rabbit)
Sky Horse:Shen (Monkey)
H.Doctor:Chou (Ox)
Solitary:Si (Snake)
Ba Zi
HourDayMonthYear
7K Jia
Yang Wood
F Wu
Yang Earth
RW Ji
Yin Earth
HO Xin
Yin Metal
Zi (Rat)
Yang Water
Yin (Tiger)
Yang Wood
Hai (Pig)
Yin Water
Chou (Ox)
Yin Earth
Gui
DW
Wu
F
Jia
7K
Bing
IR
Ren
IW
Ren
IW
Jia
7K
Xin
HO
Ji
RW
Gui
DW

Your Personal Gua is 9, Li

Gua 9 Auspicious Personal Directions are:
  • E (Sheng Qi)
  • SE (Tian Yi)
  • N (Yan Nian)
  • S (Fu Wei)
Gua 9 Inauspicious Personal Directions are:
  • NW (Jue Ming)
  • SW (Liu Sha)
  • W (Wu Gui)
  • NE (Huo Hai)

Luck Pillars

84746454443424144
F Wu
Yang Earth
DR Ding
Yin Fire
IR Bing
Yang Fire
DO Yi
Yin Wood
7K Jia
Yang Wood
DW Gui
Yin Water
IW Ren
Yang Water
HO Xin
Yin Metal
EG Geng
Yang Metal
Shen (Monkey)
Yang Metal
Wei (Goat)
Yin Earth
Wu (Horse)
Yang Fire
Si (Snake)
Yin Fire
Chen (Dragon)
Yang Earth
Mao (Rabbit)
Yin Wood
Yin (Tiger)
Yang Wood
Chou (Ox)
Yin Earth
Zi (Rat)
Yang Water
Wu
F
Geng
EG
Ren
IW
Yi
DO
Ji
RW
Ding
DR
Ding
DR
Ding
DR
Ji
RW
Wu
F
Bing
IR
Geng
EG
Gui
DW
Wu
F
Yi
DO
Yi
DO
Wu
F
Jia
7K
Bing
IR
Xin
HO
Ji
RW
Gui
DW
Gui
DW

Althea S.T © version 1.4